Проект „Изграждане на наземна база от рециркулационен тип за угояване на риба до пазарни размери в язовир Оборище“

Проект Язовир Оборище