Баумит Алфа 2000 е саморазливна замазка на калциево-сулфатна основа. Замазката е свързана или плаваща, подходяща за машинно полагане. Обикновено се използва за големи площи, както и за подово отопление. Минималната дебелина на полагане е 35 мм при плаващи замазки и 25 мм при свързани замазки. Алфа 2000 е създадена за вътрешно приложение. Всяка торба съдържа 40 кг замазка.

Цена за 1 бр.:

15.84 лв.

Категория: