Този уплътнител е на основата на натриев силикат и има изключително висока температурна устойчивост (до 1500°C). След полимеризацията не се напуква и не съдържа разтворители или азбест. Подходящ е за пещи, камини, котли за централно отопление и помещения за опушване на месо и риба. Напълно безвреден към хранителни продукти. Температурна устойчивост от -40°C до 1500°C. Цвят на продукта: черен.

Цена за 1 бр.:

6.06 лв.

Категория: